WELKOM BIJ FOKKER ZOEKT RUITER

Waar fokkers / eigenaren en ruiters worden samengebracht en begeleid

Een vernieuwend project om sportpaarden van fokkers en/of eigenaren door jonge (amateur) ruiters onder begeleiding op te laten leiden tot een hoger niveau .

 

De fokverenigingen Studieclub Ysselsteijn en Rijpaardenfokvereniging Limburg organiseren onder auspiciën van Stichting Sportpaardenfokkerij Limburg het project Fokker zoekt Ruiter. Het doel is om enerzijds fokkers/eigenaren te ondersteunen in het laten rijden van hun jonge paarden en anderzijds nieuwe jonge ruiters te ondersteunen bij het vinden van goede jonge paarden om te rijden. Fokker zoekt Ruiter zorgt daarbij voor objectieve begeleiding van de nieuw gevormde combinaties en zet zich in om fokker/eigenaar, ruiter en paard naar een hoger niveau te begeleiden.

 

Het project 2021/2022 is tot volle tevredenheid van ruiter en fokkers/eigenaren afgesloten met een eindpresentatie.
Daar werd aanschouwelijk gemaakt dat zowel de jonge ruiters als de jonge paarden onder begeleiding van instructeurs en de projectleider een enorme positieve ontwikkeling hadden doorgemaakt.

 

Mede dankzij financiële ondersteuning van Stichting Limburg Paardensport, KNHS, KWPN en LVV zijn de eerste vijf projectjaren dan ook succesvol afgesloten.

 

In 2022/2023 zal het project op soortgelijke wijze worden voortgezet en enigszins opgeschaald. Het aantal springcombinaties zal van 10 naar ca 15 gaan.
De combinaties worden begeleid door projectleider Nico Schulpen en zullen naast enkele studieavonden, 2 wekelijks centraal worden getraind door Dave Maarse.

 

Het project zal lopen van oktober 2022 tot mei 2023.

Van fokkers/eigenaren worden jonge paarden gevraagd vanaf 3,5 jaar die minimaal goed zadelmak zijn.

Van ruiters wordt L niveau gevraagd met ambitie en talent om hogerop te komen.

De verdeling van kosten, huisvesting, transport ed wordt door fokker/eigenaar en ruiter onderling geregeld. De bijdrage per combinatie is vastgesteld op €90, per maand (€360,00 per periode van 4 maanden). De projectleider bemiddelt in het bij elkaar brengen van paarden en ruiters.
Voor aanvang van de trainingen ondertekenen fokker/eigenaar en ruiter een overeenkomst met Fokker zoekt Ruiter.